Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธEnbsp;

     ถ้ำนี้มีพลับพลาที่ประทับสวยเมื่อต้องแสงตะวัน
     ประวัติแต่โบราณได้ชื่อนี้เพราะเจ้าพระยานครเป็นผู้คนพบ
     คราร่วมเสด็จประพาสในรัชกาลทีE
     สมัยต่อมาพระมหากษัตริยEลายพระองคE็เคยทรงเสด็จพระราชดำเนิน
     ใครจะเชื่อว่า ยามพระอาทิตยE่องแสงผ่านปล่องเขาในวันและเวลา
     พลับพลาที่ประทับก็เรืองรองงดงามยิ่งกว่าใช้ไฟดวงใด

     อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
     ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเขาหินปูนยอดแหลมและสูงชันริมชายฝั่งทะเล ของอำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 61,300 ไร่จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่ง ผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของประเทศไทย หินปูนที่สึกกร่อนเพราะกาลเวลา จึงก่อให้เกิดเถื่อนถ้ำมากมายขึ้น เช่น ถ้ำไทรและถ้ำแก้ว ฯลฯ อีกทั้งมีจุดชมวิวเขาแดง ความสูงราว 322 เมตร เหมาะเดินขึ้นไปชมพระอาทิตยEึ้นนอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบเขาสามร้อยยอด ยังมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญยิ่งของประเทศ นับเป็นแหล่งรวมพรรณไม้น้ำ สัตวน้ำ สัตวป่า ตลอดจนนกอีกนับร้อยชนิด เหมาะสำหรับกิจกรรมพายเรือคายัก เดินป่า ดูนก และอื่น Eอีกมากมาย

     วันเวลาที่แนะนำ
     ชมลำแสงยามเที่ยงลอดช่องเพดานลงสู่พระที่นั่งฯ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือ 10.30-11.30 น. สามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่ฤดูที่ดีซึ่งควรไปชม คือช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

     การเดินทาง
     จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มาถึงอำเภอปราณบุรี จะมีแยกซ้ายอีกประมาณ 37 กิโลเมตร เข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีE/B>
     ททท. ภาคกลาง เขต2 โทร. 0-3247-1905-6


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com