Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     พระนอนหงาย จ.สุพรรณบุรี

     พระนอน ปางหนึ่งของตำนานการสร้างพระพุทธรูป
     เป็นเครื่องรำลึกถึงและเคารพบูชา ถึงองค์พระสัมมาพุทธเจ้าคราเสด็จปรินิพาน
     ทุกถิ่นมีตำนาน พระนอนทุกรูปตะแคงขวา เรียกว่าสีหไสยาสน์
     ใครจะเชื่อว่า ที่สุพรรณบุรีจังหวัดนี้มี พระนอนหงายให้เป็นที่อัศจรรย์กว่าที่ใด

     สุพรรณบุรี
     เป็นเมืองสมัยโบราณ จึงเป็นเมืองที่มีวัดมากมาย เหมาะแก่เป็นเมืองพุทธอย่างยิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์สถานชาวนาไทย วัดพระรูปมีพระพุทธบาทไม้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี วัดพระนอน มีพระพุทธรูปในลักษณะนอนหงาย สร้างเท่าคนโบราณ มีลักษณะเหมือนกับพระนอนที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า สระศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในหกสระที่ใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

     วันเวลาที่แนะนำ
     พระนอนหงายสามารถชมได้ทุกวัน

     การเดินทาง
     จากสุพรรณบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 3507 ประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงวัดพระนอนวังมัจฉา

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 6 โทร. 0-3524-6076-7


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com