Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     น้ำตก

     น้ำตกเป็นสัญลักษณ์ที่บ่ง บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ตาน้ำเล็กๆ ที่ซึมขึ้นมาจากพื้นดิน ค่อยๆ ไหลรวมกันเป็นธารน้ำ ผ่านพื้นที่ต่างระดับ แผ่กว้างเป็นม่านน้ำสีขาว ตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เป็นธารน้ำใสที่ให้ความชุ่มชื่นแก่สิ่งมีชีวิตในป่า และรวมตัวกันเป็นสายน้ำใหญ่มาหล่อเลี้ยงผู้คนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ หากน้ำตกเหือดแห้งไป เพราะสาเหตุที่ป่าไม้ถูกทำลาย ไม่มีต้นไม้ที่ช่วยดูดซับน้ำ พื้นดินแห้งแล้ง ตาน้ำที่เคยไหลรินอยู่ตลอดมาก็จะพลอยแห้งหายไปด้วย ขอให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีแต่ความห่วงใยธรรมชาติ ช่วยกันดูแลรักษาป่า อันเป็นต้นน้ำลำธารไว้ เพื่อเราจะได้มีน้ำตกสวยๆ ให้น้องๆ รุ่นหลังชื่นชม และให้เป็นสมบัติของโลกสืบไป

     ททท. ได้รวบรวม 10 ยอดน้ำตกงดงามของเมืองไทยมาไว้ให้พวกเรา ได้ใช้เป็นข้อมูล เพื่อเตรียมตัวเที่ยวน้ำตกกันในหน้าร้อน และหน้าฝน หรือแม้แต่หน้าหนาวที่หมุนเวียนกันมาตลอดปี


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com