Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     ป้องกันตะคริว

     เมื่อเดินเท้าไปนานๆ ร่างกายเสียเหงื่อมากจะเกิดตะคริว ตะคริวเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน เนื่องจากความผิดปกติของกระบวนการดูดซึมภายในกล้ามเนื้อ ทางแก้ก็คือ ต้องพัก นั่งหรือนอนเหยียดเท้าพาดอะไรก็ได้ให้สูง เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เลือดที่ไปคั่งอยู่ที่เท้าไหลย้อนกลับ ให้เลือดใหม่ที่มีออกซิเจนไหลไปแทน กินเกลือสักหยิบมือ เพื่อเติมเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงื่อ


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com