Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     ดอกไม้นับเป็นสิ่งสวยงานที่ธรรมชาติมอบไว้ให้มนุษย์ได้ชื่นชม ตามอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งธรรมชาติของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ จึงมักได้รับความเบิกบานสำราญใจจากดอกไม้ไม่น้อย สิ่งสำคัญที่พึงตระหนักไว้คือดอกไม้แต่ละชนิดมีฤดูกาลในการออกดอกแตกต่างกันไป และมีช่วงเวลาในการผลิบานระยะหนึ่ง หากพ้นฤดูกาลและช่วงวันที่ เหมาะสมแล้ว ก็จะพลาดการชมดอกไม้นั้นไปทั้งปี ต้องรอโอกาสใหม่ในปีหน้า

     อุปกรณ์ดูดอกไม้ สำหรับผู้ชื่นชมดอกไม้ทั่วๆ ไป อาจไม่ต้องการอุปกรณ์ใดๆ เลย แต่ถ้าต้องการศึกษาและสัมผัสดอกไม้ให้ใกล้ชิดขึ้น ก็อาจต้องมีอุปกรณ์บางอย่างติดตัวไว้บ้าง เช่น

     - แว่นขยาย เพื่อใช้ส่องดอกไม้เล็กๆ หรือช่วยสังเกตเกสรดอกไม้
     - กล้องส่องทางไกล เพื่อให้ส่องดอกไม้ที่อยู่บนยอดไม้สูง โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่มักขึ้นตามคาคบไม้
     - สมุดบันทึก เพื่อใช้บันทึกรายละเอียดของดอกไม้ที่ไม่รู้จักสำหรับค้นคว้าในภายหลัง
     - สี อาจเป็นดินสอสี สีน้ำ สีเทียน แล้วแต่ชอบ เพื่อใช้วานภาพเก็บไว้
     - กล้องถ่ายภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบันทึกความงานของธรรมชาติไว้

     ฤดูกาลในการชมดอกไม้ การผลิบานของดอกไม้แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด และสภาพป่าพันธุ์ไม้ในป่าผลัดใบส่วนใหญ่จะออกดอกงามในช่วงหน้าแล้ง หลังจากต้นไม้เปลี่ยนสีทิ้งใบร่วงแล้ว พืชตามทุ่งหญ้า เช่น กระเจียว ดอกว่านมหาเมฆ ดอกเปราะภู ฯลฯ จะออกดอกสวยงานในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนพืชตามลานหินทราย เช่น ดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน เอื้องม้าวิ่ง ฯลฯ จะออกดอกชูช่ออวดสีสันน่าชื่นใจในช่วงปลายฝนต้นหนาว ดอกไม้แต่ละชนิดจึงบานไม่พร้อมกัน และถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่อยู่ต่างสถานที่ ก็อาจบานไม่พร้อมกันได้

     ดูดอกไม้ที่ไหน ก่อนอื่นต้อทราบว่าดอกไม้ที่ต้องการชมขึ้นอยู่ในสภาพป่าแบบใด และอุทยานแห่งชาติใดที่มีสภาพป่าเช่นนั้นบ้าง เช่น หากต้องการชมดอกไม้ที่ปกติพบในเขตอบอุ่นก็ต้องไปอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือที่มีป่าดิบเขา เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งมีพันธุ์ไม้ของเขตอบอุ่นอย่างกุหลาบพันปี บางอุทยานแห่งชาติมีดอกไม้ทยอยบานให้ชมตลอดทั้งปีเนื่องจากมีสภาพธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าหลายประเภทจะเป็นแหล่งที่มีโอกาสพบ เห็นดอกไม้ได้มากกว่าอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าแบบเดียว ผู้สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพป่าของอุทยานแห่งชาติต่างๆ ให้ดี

     ข้อพึงระวังในการชมดอกไม้ อย่าเด็ดดอกไม้ไปเป็นของส่วนตัว เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และที่สำคัญคือ ดอกไม้มีหน้าที่สร้างเมล็ดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ หากเด็ดดอกไม้ไปเสียแล้ว ก็เท่ากับเป็นการตัดตอนวัฏจักรการ ดำรงอยู่ของพืชชนิดนั้น นอกจากนี้ขณะเดินเท้าท่องเที่ยว โดยเฉพาะตามทุ่งซึ่งมักมีดอกไม้ขนาดเล็กและขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ก็ควรเดินด้วยความระมัดระวัง หากไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ ควรเดินเรียงแถวไปตามเส้นทาง ไม่ควรเดินแตกแถวกระจายกันออกไปเพราะจะมี โอกาสเหยียบย่ำดอกไม้โดยมิได้ตั้งใจ


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com