Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     ขี่จักรยาน

     จักรยานเป็นเครื่องมือออกกำลังกายประเภทที่ไม่ต้องลงน้ำหนัก ทำ ให้โอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บมีน้อย (ยกเว้นแต่จักรยานล้ม) ผลที่ได้จากการออกกำลังกายด้วยจักรยาน คือ กล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา ตลอดถึงน่องและข้อต่อ แข็งแรง หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายทุกส่วนได้รับสารอาหารและอากาศบริสุทธิ์ ผิวพรรณสดใส สุขภาพจิตดี และความเพลิดเพลินจากการเดินทางด้วยจักรยาน ทำให้การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
     การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการท่องเที่ยว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้จักรยาน ไม่เน้นความเร็ว ไม่เน้นการแข่งขัน เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยว ขี่ไปชมแหล่งท่องเที่ยวไป ได้ทั้งการออกกำลังกายและได้ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

     จักรยานกับสิ่งแวดล้อม
     การเดินทางโดยจักรยาน เป็นการเดินทางที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลภาวะ ควันพิษและสิ่งตกค้างอื่นๆ ทั้งยังไม่ส่งเสียงดัง ไม่มีร่องรอยแม้ร่องลึกของล้อรถ สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองที่กว้างไกล หยุดได้ง่ายทุกจังหวะการเคลื่อนไหว สัมผัสธรรมชาติได้หมดทั้งไอดินกลิ่นหญ้า ส่งผลให้ผู้เดินทางมีความรู้สึกเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ มีความรักในความสวยงามกับธรรมชาติและสถานที่ไปโดยอัตโนมัติ นับเป็นกิจกรรม ท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดีอีกวิธีการหนึ่ง


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com