แพ็คเก็จสุดหรู ฮันนีมูนโรแมนติค สวรรค์บนเกาะส่วนที่ไม้ท่อนรีสอร์ท

วันแรก กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - เกาะไม้ท่อน
  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต
……… เหินฟ้าสู่ภูเก็ตโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG…
……… ถึงสนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
13.00 น เดินทางสู่ท่าเรือน้ำลึกเพื่อลงเรือไปเกาะไม้ท่อนรีสอร์ท
14.00 น. เดินทางสู่เกาะไม้ท่อนรีสอร์ท โดยเรือครุยเซอร์ลำใหญ่ มีความปลอดภัยสูงใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที ถึงเกาะไม้ท่อนรีสอร์ทพบพนักงานรอให้การต้อนรับท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของห้องสวีทรูมซึ่งทางรีสอร์ทได้จัดไว้เป็นพิเศษสำหรับคู่ฮันนีมูน โดยเฉพาะ ภายในห้องพักประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบส่วนตัว หาดทรายขาวสะอาดของรีสอร์ท ที่สวยหรู
18.00 น. ดินเนอร์พิเศษใต้แสงเทียน ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้พร้อมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม (ราตรีสวัสดิ์)


  วันที่สอง เกาะไม้ท่อน - โรงแรมกะตะบีช
07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระกับการเล่นน้ำและกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท ที่มีให้ท่านเลือกมากมาย เชิญท่านสัมผัสทะเลอันดามัน หาดทรายขาวสะอาดของรีสอร์ทที่สวยหรู ด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นท่ามกลางหมู่มวลธรรมชาติที่แสนสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (อิสระ)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะภูเก็ตโดยเรือครุยเซอร์ลำใหญ่มีความปลอดภัยสูงใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที นำท่านเข้าพักที่โรงแรมกะตะบีช

  วันที่สาม ภูเก็ต - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม หลังจากนั้น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น นำท่านนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะซื้อของฝากที่โรงงานเม็ดมะม่วง และโรงงานมุข ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต นำท่านชมความงามของตึกเก่าที่มีอายุร่วม 200 ปี สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกรีช และขึ้นจุดชมวิวบนยอด เขารัง เพื่อชมความงามของตัวเมืองภูเก็ตโดย หลังจากนั้นไปแวะชิม รังนกภูเก็ต ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีคุณค่าของชาวภูเก็ตที่นิยมรับประทาน
เย็น นำท่านเดินทางมุ่งสู่สนามบินภูเก็ต อำลาภูเก็ตด้วยความทรงจำด้วยความประทับใจ เหินฟ้าโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG……
………. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจมิรู้ลืม     ค่าใช้จ่ายอัตราค่าบริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
     อัตรานี้รวมฟรี upgrade ห้องพักเป็นห้องดีลักซ์ หรือ Honeymoon Suit ที่โรงแรมกะตะบีช รีสอรต์
พิเศษดอกไม้จัดเป็นรูปหัวใจบนตียงนอนของท่าน ที่โรงแรมกะตะบีช รีสอรต์
พิเศษกระเช้าผลไม้ภายในห้องพัก ที่โรงแรมกะตะบีช รีสอรต์
ค่ารถ ,เรือ นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พักที่ ไม้ท่อนรีสอร์ท 1 โรงแรมกะตะบีช 1 คืน
ค่าอุบัติเหตุในการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด
ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่นอกเหนือโปรแกรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (สอบถามเพิ่มเติม)


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์ 02-7137897
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com