Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     เปิดตัว Save The Unseen “รักในสิ่งที่เห็น…รักษาในถิ่นที่เที่ยว”

     วันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทาง ททท.ได้เปิดตัวโครงการ “Save The Unseen” หรือ รักในสิ่งที่เห็น… รักษาในถิ่นที่เที่ยว หลังจาก ททท.ประสบความสำเร็จในโครงการ Unseen in Thailand หรือมุมมองใหม่เมืองไทย ทำให้มีผู้สนใจในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น กับสถานที่ที่พบเห็นได้ยาก และนี้เองอาจเป็นเหตุให้สถานที่สวยงามเหล่านั้น เสื่อมโทรมลงถ้าหากขาดการดูแลที่ถูกต้อง และต้องการความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวอย่างมากในการช่วยกันดูแลความงามให้ยังคงความสวยงามความสมบูรณ์ ของป่าไม้ไว้เพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปจะได้มีโอกาสสัมผัส เช่นเดียวกับที่เราได้สัมผัส

     ปัญหาเกิดจากการท่องเที่ยวที่ไม่รู้ค่า ทำให้เราพบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งล้วนมาจากน้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังในป่ารบกวนสัตว์ป่า การเปลี่ยนที่กินเหล้า ปาขวดแก้วลงน้ำตก เหยียบย่ำดอกไม้ การไม่เคารพจารีตแระเพณีท้องถิ่น ปัญหาขยะที่นักท่องเที่ยวนำมาทิ้ง จึงเป็นเหตุให้เกิดโครงการ “Save The Unseen” ขึ้น เพราะไม่อยากให้สถานที่ท่องเที่ยวต้องถูกทำลายหรือเสียหาย จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาควบคู่ เพื่อให้ความรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และรณรงค์เรื่องการรักษามารยาทในการท่องเที่ยวด้วย

     กิจกรรมช่วงแรกของโครงการใน 3 เดือนแรก จะจัดทำคู่มือ Save The Unseen และอบรมให้กับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเยาวชน ให้สามารถพาไปเที่ยวในจุด Unseen เป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนเองและจัดกิจกรรมใหม่ๆ เช่น ดูนก ไนท์ซาฟารี ดำน้ำ ช่วยกระจายรายได้ให้มากขึ้น โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความรักในสมบัติของชาติ ต่อเนื่องถึงการรักษาทั้งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน และรณรงค์เรื่องการรักษามารยาทในการท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวแบบน่ารัก

     “เราโปรโมท Unseen นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวมาก ที่มาของการต้องทำ Save The Unseen โดยเร็ว เช่น เราบอกว่าน้ำพุร้อนที่เป็นน้ำตก มีแห่งเดียวในโลกคือที่จังหวัดกระบี่ ปรากฏว่า พอโปรโมทออกไปอาทิตย์หนึ่งต่อมา ก็มีคนไปเล่นน้ำอยู่ในสระที่เป็นน้ำแร่ ๑๔ สระ คนเต็มไปหมดจนไม่เห็นน้ำ จึงเริ่มกังวล จึงต้องบอกว่า เราควรไปเที่ยวอย่างไร” ผู้ว่าการ ททท. กล่าว

     ด้วยความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว รวมทั้งนักอนุรักษ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรักความห่วงแหน ดังคำขวัญของโครงการว่า "รักในสิ่งที่เห็น...รักษาในถิ่นที่เที่ยว"

     "รักในสิ่งที่เห็น - หากไม่รู้จัก เหตุใดจึงรักได้ … รักษาในถิ่นที่เที่ยว - หากไม่รัก เหตุใดต้องรักษา" หวังว่าเราชาวไทยจะช่วยกันรักษา สถานที่ท่องเที่ยวไว้ ด้วยความรัก และความเข้าใจ


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com