Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     เอกชนหนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงรับท่องเที่ยวเมืองเลย

     เลย 28 มิ.ย.- ผู้ว่าฯ เลยเผยโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงมีความเป็นไปได้สูง ภาคเอกชนขานรับพร้อมร่วมทุน ส่งหนังสือถึงกระทรวงท่องเที่ยวฯ ช่วยผลักดัน เชื่อหากแล้วเสร็จนักท่องเที่ยว-เม็ดเงินไหลเพิ่ม “ภูเก็ตแอร์” สบช่องจัดแพ็คเก็ตขึ้น ฮ.ทัวร์ภูกระดึง 3 วัน 2 คืน เริ่ม 1 ต.ค.นี้

     นายไพรัตน์ พจน์ชนะชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สูงๆ ทั่วโลกมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้ากันมาก โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย อย่างมาเลเซียและที่เขาพระวิหาร ด้านจังหวัดศรีสะเกษกับกัมพูชา ประเทศญี่ปุ่นลงทุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าให้ สำหรับโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย เชื่อว่าในอนาคตจะสร้างขึ้นเช่นกัน โดยภาคเอกชนจะมาลงทุนเองใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้กลุ่มคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ในจังหวัดใกล้เคียงยังมีมติเห็นชอบร่วมผลักดัน พร้อมเวียนหนังสือไปยังหอการค้าและ กรอ.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาสนับสนุน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อว่าโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงมีความเป็นไปได้สูง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงปีละ 100,000 คน หากสร้างกระเช้าไฟฟ้าแล้วเสร็จจะมีถึง 5 ล้านคนต่อปี และจากเม็ดเงินที่เข้าสู่จังหวัดเลยปีละ 800 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นนับพันล้านบาท ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลดีตามมา ประชาชนมีงานมีรายได้ ขณะนี้ทราบว่าบริษัทภูเก็ตแอร์จัดแพ็คเก็ตทัวร์ขึ้นภูกระดึงโดยเฮลิคอปเตอร์ คนละ 4,000 บาท ใช้เวลาเที่ยว 3วัน 2 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป.


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com